Blog

Zoneterapi og stress (20. maj 2018)

Stress er efterhånden blevet en folkesygdom. De fleste kender én eller flere kolleger, venner eller familiemedlemmer, der har været sygemeldt i en periode pga. stress. Stress er kroppens alarmberedskab, der går i gang i uventede, udfordrende eller potentielt farlige situationer. Kroppen producerer hormonerne adrenalin og kortisol, der gør os mere fokuserede og i stand til at handle hurtigt. De fysiske reaktioner er, blandt andet, hjertebanken og øget svedproduktion. Alarmberedskabet er vigtigt og helt normalt, da vi skal kunne handle snarrådigt i pressede situationer. Når udfordringen er løst, mindskes produktionen af hormonerne hurtigt igen.

Problemet opstår når vi konstant befinder os i situationer der stresser os. Så bliver kroppen ramt af langvarig og skadelig stress. Kroppen producerer store mængder adrenalin og kortisol igennem uger, måneder eller år. Langvarig stress kan føre til både psykiske og fysiske sygdomme. Der findes en lang række symptomer på stress, hvilket er kroppens advarselssignaler og opråb, om at man må ud af den stressende situation man er i. Nogle af de fysiske symptomer er: Hovedpine, indre uro, hjertebanken, svedeture, hovedpine, mavesmerter, appetitløshed, infektioner og forværring af kroniske sygdomme. Af psykiske symptomer kan nævnes: Træthed, ulyst, koncentrationsbesvær, rastløshed, hukommelsesbesvær, søvnproblemer og nedtrykt sindstilstand. Ens adfærd ændres måske, så man bliver mere irritabel, ubeslutsom, aggressiv eller mangler engagement i ens omgivelser. Måske bruger man flere stimulanser som alkohol, fjernsyn, kaffe, cigaretter eller sukker.

I mit arbejde som zoneterapeut, har jeg haft mange stressramte i behandling. Der findes mange indgangsvinkler til at behandle stress, men zoneterapien kan noget helt specielt. Ofte virker zoneterapi godt i samspil med andre behandlingsformer, som psykomotorisk terapi, psykolog samtaler, medicin eller naturterapi.

Zoneterapien er en meget blid og afspændende behandling, hvor man ligger afdækket med et tæppe, og kun skal forholde sig til stimulering af tæerne. På den måde er der absolut ingen krav om deltagelse eller, at skulle samtale eller forholde sig kognitivt undervejs. Zoneterapi påvirker det autonome nervesystem og får kroppen til, at mindske produktionen af stresshormonerne. Zoneterapi kan skabe en afspændt tilstand i musklerne og i kroppen generelt. Denne afspændende effekt, opleves ofte som indre ro og fred fra tankemylder. At være i den afspændte tilstand, virker opbyggende på ens immunforsvar og starter en regenererende effekt på alle kroppens væv. Når man først har oplevet den afspændte tilstand på ens egen krop og sind, så har man et referencepunkt, at vende tilbage til senere. Man ved, hvordan det føles at være rolig indeni, og kan dermed bedre genkende hvornår man ikke er rolig indeni, eller hvordan man ellers kan finde tilstanden af afspændthed i ens hverdag.

Jeg kan især anbefale zoneterapi til den gruppe af mennesker, der har stress i lettere eller moderat grad. Hvis man er ramt af svær stress, kan selve det, at skulle transportere sig ind til min klinik være for belastende. Her er efter min mening brug for totalt fravær af krav, ophold i naturen/haver, uden krav om aktivitet eller medicin. Senere i helingsprocessen kan zoneterapi være et fantastisk redskab imod at få det bedre.