Sensory profile

Sensory profile test er et børnefysioterapeutisk testredskab (spørgeskema), der afdækker barnets evne til sansebearbejdning. Der findes forskellige tests for de forskellige aldersgrupper. Testresultatet beskriver sammenhængen imellem barnets evne til at forarbejde sanseinformationer i hjernen og barnets adfærd i forbindelse med daglige aktiviteter. Resultatet af sensory profile testen bidrager med viden, hvor ud fra jeg planlægger en konkret pædagogisk og fysioterapeutisk strategi. Den konkrete stimulering og træning udføres af forældre og andre omsorgspersoner, med sparring fra mig som børnefysioterapeut. Målet er, at barnet får en bedre sanseintegration og dermed mere ro, livsglæde og overskud i hverdagen.

Leveres til hele Danmark

Børn i hele landet kan få lavet en sensory profile. Vi starter med en dybdegående samtale i min klinik eller via Skype/telefonen.
Herefter udleverer jeg spørgeskemaet til jer som forældre og eventuelt børnenes lærere eller pædagoger. Ud fra den udfyldte test, laver jeg en dybdegående skriftlig tolkning med konkrete forslag til, hvad der kan hjælpe jeres barn. Resultatet bliver formidlet på endnu et møde.
Efter behov kan jeg tage ud og undersøge jeres barn motorisk eller lave observationer i daginstitutionen.

Målgruppen

Målgruppen er børn imellem 0-12 år. Der udviser et eller flere af følgende karakteristika og generes af dem i en sådan grad at det påvirker deres livsglæde i hverdagen og samspil med andre mennesker:

 • Er meget urolige og har svært ved at sidde stille.
 • Er særligt sensitive.
 • Virker nervøse og mangler fornemmelsen for egen sikkerhed under leg.
 • Bliver let afledt af ting omkring dem.
 • Har et usædvanligt højt aktivitetsniveau, der kan virke forstyrrende på dem selv og andre mennesker.
 • Falder over ting og går ind i møbler.
 • Bliver generet af sansestimuli, som berøring, lys, lyde eller bestemte bevægelser.
 • Har svært ved ændring i rutiner og udvikler ritualer.
 • Kommer i mange konflikter med forældre, søskende og kammerater.
 • Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge. F.eks. trækker sig bort eller bliver meget urolige og fysisk aktive.
 • Har meget lidt energi, virker sløve, uopmærksomme og trætte.
 • Har søvnproblemer.
 • Har en dårlig motorik, i sammenligning med jævnaldrene.

Ring til mig på 26-815712 for en uforpligtigende snak om jeres barn. Så kan jeg vurdere om I vil have gavn af at få lavet en sensory profile.